RSS
Latviešu Latvian
Kontakti

Latvijas Bērnu forums

Pasta adrese: Dzirnavu iela 3a-22, Rīga, LV- 1010, Latvija
Tālrunis: + 371 67336543
E-pasts: birojs@bernuforums.lv
Mājas lapa: http://www.bernuforums.lv 
Draugu grupa: http://www.draugiem.lv/group/84962/lbf-latvijas-bernu-forums

European Youth Choir

Iespēju karte  www.iespejukarte.lv  info@iespejukarte.lv

Pārstāvji

Inete Ielīte
Valdes priekšsēdētāja
E-pasts: inete.ielite@bernuforums.lv, T. 29493300,
Helga Gūtmane
Rīgas Domes Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes locekle
Kārlis Kleimanis
Rīgas Domes Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padome

Jaunieši darbībā

Rihards Bērziņš
Labas gribas vēstnieks
Laura Rubīna
Labas gribas vēstniece
E-pasts: laura.rubina@bernuforums.lv, T. 26996816
Elza Oļeiņika
Jauniešu līdzdalības koordinatore
Olafs Vandāns
IT speciālists

Eksperti

Kristīne Oļeiņika
Starptautiskās sadarbības koordinatore
Dace Paegle
Brīvprātīgo koordinatore
E-pasts: dace@bernuforums.lv, T. 29128649
Jānis Treilībs
Eiropas Jauniešu kora virsdiriģents
Jānis Ielītis
Jurists
Solvita Zvejniece
Kultūras projektu vadītāja
E-pasts: solvita.zvejniece@bernuforums.lv, T. 26048488
Aiva Aumale
Projektu koordinatore
Andris Stripkāns, 
Projektu koordinators