RSS
Latviešu Latvian
Jaunatnes organizāciju saraksts

Izglītības un zinātnes ministrija aicina biedrības, kas veic darbu ar jaunatni, pieteikties iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā. Iekļaušana jaunatnes organizāciju sarakstā sniedz šādas priekšrocības:

  • jaunatnes organizācijas statusa iegūšanu (atbilstoši Jaunatnes likuma 6.panta pirmajai daļai);
  • iespēju pretendēt uz valsts budžeta finansējumu atklātu projektu konkursu ietvaros (atbilstoši Jaunatnes likuma 12.pantam).

Informāciju par kārtību, kādā biedrība iekļaujama jaunatnes organizāciju sarakstā skatīt šeit: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/7692.html

Informāciju par kritērijiem biedrības iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā skatīt šeit: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/6996.html

Izglītības un zinātnes ministrija lūdz biedrības pirms dokumentu iesniegšanas iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā izskatīt biedrības statūtus un izvērtēt, vai tie atbilst 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” izvirzītajām prasībām.

Lejupielādēt:

2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā”;

Biedrības iesnieguma iekļaušanai jaunatnes organizāciju sarakstā veidlapa