RSS
Latviešu Latvian
Atgriezties uz sākumu
Jau 3. Jauniešu Saeima!

Jauniešu Saeima

Ar vien attīstās Latvijas Bērnu foruma iniciatīva, kuras ieviešanā būtiska nozīme ir pašiem jauniešiem, bet viņu iniciatīvas nebūtu iespējamas bez Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas personīgā atbalsta, kā arī profesionālā Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja un Saeimas Kancelejas darba. Jauniešu Saeimā arī šogad būs pārstāvēti visi Latvijas reģioni proporcionāli reģiona iedzīvotāju skaitam, un projekta centrālais notikums būs 26.aprīlī, kad ievēlētie 3.Jauniešu Saeimas deputāti sanāks Saeimas namā.

Jauniešu Saeimas deputāti strādās pie deklarācijām četrās jomās – ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošana, bērnu un jauniešu veselības politika, tautsaimniecības un konkurētspējas veicināšana un bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā. Jauniešu iniciatīvas un idejas tiks apspriestas, apkopotas un par tām tiks balsots ar – LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vai Eiropas lietu komisijas un šo komisiju vadītāju atbalstu.

Kopš 1. Jauniešu Saeimas tās deputātu darbi pēc līdzdalības politikas procesā ir palīdzējuši veidot jaunas iniciatīvas, jauniešu projektus un organizācijas, palielinājies politisko partiju jaunatnes organizāciju dalībnieku skaits, iegūtās zināšanas tiek izmantotas skolā un ārpus mācībām.

 Pasākumu rīko Saeima kopā ar sadarbības partneri - biedrību „Latvijas Bērnu forums”. Informatīvie atbalstītāji - sociālais tīkls Draugiem.lv, Latvijas Televīzija un Latvijas Radio.

Sekojiet projekta aktivitātēm sociālajos tīklos draugiem.lv, youtube.com un twitter.com@jauniesusaeima, @jekaba11

Papildinošais attēls Papildinošais attēls Papildinošais attēls