RSS
Latviešu Latvian
Atgriezties uz sākumu
INTEGRĀCIJAS ABC

Latvijas Bērnu forums aktīvi iesaistījies

Rīgas Latviešu biedrības KOORIDINĒTAJĀ PROJEKTĀ

INTEGRĀCIJAS ABC”

sadarbībā ar

Jaunatnes organizāciju apvienību IMKA LATVIJA,

Biedrību Goraļ,

Latvijas Krievu kultūras biedrībU,

Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu,

Rīgas Domes labklājības departamentu

un

sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā

dalīborganizācijām

Projekta norises laiks no 2013. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30. Jūnijam

Detalizēta informācija www.iespejukarte.lv


Projekta mērķis

izstrādāt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, sagatavojot naturalizācijas procesam, nodrošinot informatīvos materiālus, izveidojot atbalsta mehānismus, kas vērsti uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni. Noorganizēt interaktīvus, izglītojošus un iniciatīvu veicinošus pasākumus trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu sabiedrības saliedēšanu.


Projekta galvenās aktivitātes

ZINĀŠANAS

3 Apmācību programmas trešo valstu valstspiederīgajiem

2013. gada 25. februāris - 31. maijs

  • Latviešu valoda

  • Integrācijas procesi

  • Starpkultūru dialoga stiprināšana, kultūras dzīves izpratne

Interesenti apgūs nepieciešamās zināšanas par naturalizācijas procesu, lai sekmīgi nokārtotu naturalizācijas eksāmenu.

Radošo darbu konkurss bērniem „Es dzīvoju Latvijā”

2013. gada 20. janvāris - 31. marts

Konkursa mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas kultūru, vēsturi un veidot izpratni par kultūrvēstures un identitātes jautājumiem.

Konkursa noslēguma sarīkojums „Pasaka un Nepasaka” notiks 2013. gada 9. maijā Rīgas Latviešu biedrībā


INFORMĀCIJA

Informatīvo materiālu izstrāde

Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem

Speciālistu - jurista, psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas Dienas centrā Latgales priekšpilsētā

Informatīvās dienas Latvijā Ventspilī, Daugavpilī, Jelgavā, Rīgā

Konsultācijas, apaļā galda diskusijas, sarunas pie kafijas tases, naturalizācijas meistarklases un sarīkojums ģimenēm „Teci, teci, valodiņa”


KULTŪRA

PROJEKTA ieskaņas sarīkojums „Ziemas Svētki”

2013. gada 5. janvārī

Rīgas Latviešu biedrībā

Eiropas dienas sarīkojums „Es – Eiropā”

2013. gada 9. maijā

Rīgas Latviešu biedrībā

Sarīkojums „Svētki visām paaudzēm”

2013. gada 8. jūnijā

Vērmanes dārzā

Sarīkojums „Vasaras Saulgrieži”

2013. gada 15. jūnijā

Vērmanes dārzā


Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.

75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.