RSS
Latviešu Latvian
Atgriezties uz sākumu
Starptautiskajā brīvprātīgo darba dienā 5. decembrī sabiedrībā zināmi cilvēki kļūs par brīvprātīgajiem
Eiropas Brīvprātīgā darba gada izskaņā 2011. gada 5. decembrī visā Latvijā tiks svinēta Starptautiskā Brīvprātīgo darba diena. Ar vērienīgu akciju Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar nevalstiskajām organizācijām un visdažādāko nozaru pārstāvjiem – politiķiem, aktieriem, mūziķiem, sportistiem un daudziem citiem - veltīs vienu stundu darbam organizācijās un iestādēs, kur brīvprātīgo darbam ikdienā ir neatsverama nozīme.

Lai pievērstu uzmanību tam, cik daudzpusīgas ir darba iespējas un ar savu darbu pierādītu, ka par brīvprātīgo patiešām var kļūt ikviens, sabiedrībā zināmi dažādu nozaru pārstāvji kopā ar nevalstiskajām organizācijām visas dienas garumā veiks dažādus brīvprātīgo pienākumus. Viņiem pievienoties un uzzināt, kas nepieciešams, lai oficiāli kļūtu par brīvprātīgo, aicināts ikviens interesents.

"Eiropas Brīvprātīgā darba gada laikā notikušas daudz un dažādas diskusijas, akcijas un pasākumi gan brīvprātīgā darba popularizēšanai, gan attīstības veicināšanai valsts un pašvaldību līmenī. Noslēdzot šo gadu, gribam aicināt ne tikai diskutēt, bet praktiski iesaistīties un ar savu darbu veidot labāku apkārtni, pilsētu un valsti. Latvijā ir ļoti daudz biedrību, iestāžu, organizāciju, kuru pastāvēšana bez brīvprātīgo atbalsta nemaz nav iedomājama. Ar šo Vislatvijas akciju vērsīsim sabiedrības uzmanību ne tikai uz brīvprātīgā darba iespējām, bet arī skaidrosim brīvprātīgo piesaistes procesu," stāsta Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja un Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 nacionālā koordinatore.

No plkst. 9.00 līdz 10.00 veselības ministre Ingrīda Circene kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktori Daci Ratnieci un biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" brīvprātīgo darba koordinatori Lauru Bulmani palīdzēs izdalīt zupu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem biedrības "Žēlsirdības misija "Dzīvības ēdiens"" zupas virtuvē Kr. Barona ielā 56, Rīgā.

No plkst. 11.00 līdz 12.00 aerobikas trenere Inese Ļubinska kopā ar biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse "RASA"" dalībniekiem vadīs rīta rosmi dienas centra „Ābeļzieds“ apmeklētājiem Dzirciema ielā 24, Rīgā.

No plkst. 14.00 līdz 15.00 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Saulaino dienu bibliotēkā viesosies mūziķis Andris Kivičs, kurš sniegs koncertu mazajiem un lielajiem pacientiem. Kopā ar mūziķi pie bērniem viesosies arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Diāna Sīmansone un biedrības "Latvijas Bērnu un jauniešu forums" valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

No plkst. 15.00 līdz 16.00 TV raidījumu vadītājs Māris Grigalis un psihoterapeite Aina Poiša kopā ar Eiropas Brīvprātīgā darba gada labās gribas vēstnieci Lindu Kuikulīti veltīs savu laiku darbam dzīvnieku patversmē „Ulubele“.

No plkst. 15.00 līdz 16.00 "Dailes" teātra aktrise un gleznotāja Elīna Dzelme iejutīsies ekskursiju gida lomā iejutīsies un dalīsies gleznošanas pieredzē ar Latvijas Nacionālais mākslas muzeja apmeklētājiem. Kopā ar viņu uz brīvprātīgo darbu aicinās biedrības "IMKA Latvija" prezidente Gunta Kelle.

 No plkst. 16.00 līdz 17.00 pie dienas centra  "Skudrupūznis" (Vaidelotes iela 13, Rīga) bērniem un jauniešiem viesosies spēkavīrs Raimonds Bergmanis, kurš kopā ar Eiropas Brīvprātīgā darba gada labas gribas vēstnieku, Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrības dibinātāju Māri Šlēziņu dalīsies sportista pieredzē.

Starptautiskajā brīvprātīgo darba diena tiks svinēta visā Latvijā.  Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros, piedaloties projektu konkursā aktivitāšu organizēšanai Starptautiskajā brīvprātīgo darba dienā 5.decembrī un saņemot Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu, piecās Latvijas vietās tiks rīkoti pasākumi, lai atzīmētu Starptautisko brīvprātīgo darba dienu.

Pierīgā biedrība "Stopiņu novada jauniešu biedrība UPE" īsteno projektu "GODA LIETA būt brīvprātīgajam", iesaistot tajā dalībniekus no Stopiņu, Ropažu, Ādažu, Garkalnes un Salaspils novada, lai atzīmētu šo dienu, daloties pozitīvā pieredzē starp novadiem un gūstot jaunas zināšanas. Pasākums notiks Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā.

Biedrība "Nevalstisko organizāciju apvienība "Jēkabpils NVO atbalsta centrs"" īsteno projektu "Forums "Palīdzi citiem un sev, esi brīvprātīgais!"' Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Foruma darba kārtībā ir brīvprātīgo darba prakses stāstu izstāde, videofilma, informatīvi izglītojoša lekcija, diskusijas un darbs grupās. Pasākums notiks Jēkabpils pilsētas tautas namā.

Latgalē biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Preiļu komiteja īsteno projektu "Satikšanās, lai iedvesmotos", kā ietvaros tiks rīkots salidojums - konference, aicinot uz tikšanos Riebiņu novada iedzīvotājus, kas kaut reiz ir piedalījušies brīvprātīgo darbā. Pasākums notiks Riebiņu vidusskolā.

Zemgalē biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" īsteno projektu "Jelgavas brīvprātīgais 2011", kā mērķis informēt un izglītot sabiedrību, godināt un izteikt pateicību brīvprātīgā darba darītājus. Pasākums notiks Sabiedrības integrācijas pārvaldē Jelgavā.

Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" īsteno projektu "Labā zvaigzne", kā mērķis ir godināt brīvprātīgā darba veicējus. Projekta galvenais pasākums "Labā zvaigzne" notiks 5 Latvijas Sarkanā krusta komitejās (Daugavpils un Ilūkstes, Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Dagdas, Aglonas). Projekta ietvaros tiks izveidoti arī informatīvie stendi, izstādes un atvērtās durvju dienas.